2017

„Badam się, bo kocham życie”

25 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem „Badam się, bo kocham życie”. Spotkanie zorganizowała Pani Marzena Muzyczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Hrubieszowie, zapraszając na nie swoje czytelniczki. Panie wysłuchały z uwagą prelekcji Pani mgr Teresy Futymy na temat profilaktyki nowotworów, głównie raka piersi. Zapoznały się ze sposobem samobadania piersi […]

2017

Integracyjne spotkanie kobiet z Gminy Hrubieszów

24 kwietnia 2017r. w sobotę w Gminnym Gimnazjum w Kozodawach bawiły się przedstawicielki organizacji pozarządowych, pracownice jednostek organizacyjnych, radne i sołtyski. Było to Gminne Święto Kobiet zorganizowane przez Wójta i Radę Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury. Program obejmował występy zespołów z różnych sołectw. Koncertowali też artyści z Ukrainy. Humorystyczne scenki, konkursy i zabawy skierowane […]

2017

Dzień Kobiet z profilaktyką w Ślipczu

12 marca 2017r. uczestniczyłyśmy na zaproszenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ślipczu w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie miało charakter edukacyjny z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej.Szkolenie poprowadziła Pani mgr Teresa Futyma oraz członkinie koła: Prezes Stanisława Aranowska, Wiesława Giergiel i Anna Kuropatwa. Mówiłyśmy o profilaktyce raka piersi oraz innych najczęściej występujących […]

2017

Walne Zebranie

27 lutego 2017 roku podsumowałyśmy naszą działalność za 2016 rok i jednocześnie zamknęłyśmy 10 lat naszej obecności w środowisku hrubieszowskim. Teraz podejmujemy nowe zobowiązania na najbliższe miesiące i wkraczamy w nowe dziesięciolecie z dużym doświadczeniem i nowymi pomysłami. W ostatnim roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu, z funkcji skarbnika zrezygnowała koleżanka Danuta Czerw, zastąpiła ją […]

2017

Profilaktyka antynowotworowa w szkole

24 lutego 2017 r. udałyśmy się na spotkanie do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie. To pierwszy nasz pobyt w tej szkole, która kształci młodzież w zawodach mundurowych. Młodzi ludzie wybierając służbę mundurową muszą wiedzieć jak najwięcej o zdrowym stylu życia, o profilaktyce zdrowotnej, w tym antynowotworowej. Starałyśmy się przekazać im tą wiedzę w dostępny […]

2017

Modlitwa o zdrowie

5 lutego uczestniczyłyśmy licznie w uroczystej Mszy św. z okazji święta naszej patronki – świętej Agaty. Podczas Mszy św. dziękowałyśmy Bogu za orędownictwo św. Agaty, za otrzymane łaski, a także prosiłyśmy o wstawiennictwo Matkę Bożą Pocieszenia Sokalską, której cudowny obraz znajduje się w ołtarzu kościoła. W homilii Ojciec Wiktoryn Krysa przypomniał życie i męczeńską śmierć […]

2017

Zmiana adresu

Od kilku miesięcy nasza siedziba mieści się przy ulicy Targowej 24, w samym centrum miasta. Budynek należy do Spółdzielni Mieszkaniowej im. S. Staszica w Hrubieszowie. Zajmujemy pomieszczenia na pierwszym piętrze. Po niewielkim remoncie i przeprowadzce urządziłyśmy w jednym pomieszczeniu salkę do rehabilitacji, w drugim większym odbywają się nasze spotkania. Korzystamy też z obszernego korytarza. Mamy […]