2017

Profilaktyka antynowotworowa w szkole

24 lutego 2017 r. udałyśmy się na spotkanie do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie. To pierwszy nasz pobyt w tej szkole, która kształci młodzież w zawodach mundurowych. Młodzi ludzie wybierając służbę mundurową muszą wiedzieć jak najwięcej o zdrowym stylu życia, o profilaktyce zdrowotnej, w tym antynowotworowej. Starałyśmy się przekazać im tą wiedzę w dostępny sposób bo młodym ludziom wydaje się, że te problemy ich nie dotyczą. Niestety na nowotwór można zachorować w każdym wieku, a na pewno już teraz można ograniczać ryzyko zachorowania poprzez racjonalną dietę, aktywność fizyczną i systematyczne badanie piersi. Na spotkaniu była z nami Pani mgr Teresa Futyma z SP ZOZu, która ma dużą wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej.