Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

1) niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed, jak i po operacjach onkologicznych,
2) informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
3) podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
4) wymiana doświadczeń między kobietami,
5) informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
6) ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego protezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,
7) promocja zdrowia,
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) edukacja zdrowotna,
11) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12) promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) odwiedzanie poradni onkologicznych przez ochotniczki rekrutujące się spośród członkiń Stowarzyszenia,
2) nawiązanie kontaktów z pacjentkami zarówno przed jak i po operacji,
3) organizowanie dla członków rehabilitacji psychofizycznej i ćwiczeń ogólnokondycyjnych,
4) zakładanie i prowadzenie ośrodków terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla osób po leczeniu onkologicznym,
5) organizowanie spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia,
6) organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych, ewentualnie uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez profesjonalistów,