Rehabilitacja

Współczesne techniki diagnozowania, wsparte regularnie prowadzonym przez kobiety samobadaniem piersi, pozwalają na wczesne wykrycie choroby na etapie kiedy można ją wyleczyć. Wszystkie kobiety powinny posiadać wiedzę na temat sposobów postępowania, aby wykrycie choroby mogło nastąpić jak najwcześniej. Powinny także znać istniejące możliwości leczenia, dostępne metody oraz miejsca gdzie mogą się udać i uzyskać poradę. Dotyczy to zarówno wczesnego etapu choroby, kiedy najważniejsza jest diagnoza i właściwe postępowanie terapeutyczne, jak i okresu późniejszego, kiedy istotne stają się zagadnienia rekonstrukcji piersi i stylu życia.

Bardzo ważną formą rehabilitacji Amazonek jest drenaż limfatyczny ręki. Amazonki Hrubieszowskie z tego rodzaju rehabilitacji korzystają już od 2007 roku. Drenaż limfatyczny prowadzi rehabilitant Pan Piotr Żerebiec z Zamościa, który wykonuje go profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem.

W Hrubieszowskim Stowarzyszeniu, raz w tygodniu odbywają się zajęcia z psychologiem Anną Zeczkiewicz oraz rehabilitantką Marią Piwko.
Dzięki pracy psychologa i rehabilitantki amazonki odzyskują chęć walki. Ćwiczenia rehabilitacyjne, masaże kręgosłupa i ręki są doskonałą formą powrotu do zdrowia. Psycholog i rehabilitant uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, za co grupa jest im niezmiernie wdzięczna. Amazonki korzystają ponadto z 2 tygodniowych pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie całego kraju, korzystając z dopłat PFRON.