2022

Wczesna profilaktyka raka piersi

Spotkania na temat wczesnej profilaktyki raka piersi odbywały się także w listopadzie. 23 listopada  odbyło się spotkanie z dr Małgorzatą Chilimoniuk – onkologiem i ordynatorem Oddziału Radioterapii NU-MED. W Zamościu, która przyjechała już drugi raz na nasze zaproszenie i przygotowała ciekawy wykład na temat chorób nowotworowych i wczesnego ich wykrywania. Pani doktor omówiła objawy najczęściej występujących rodzajów nowotworów oraz zachęcała do badań profilaktycznych. Członkinie stowarzyszenia rozdały materiały edukacyjne i uczyły samobadania piersi na fantomach. To spotkanie odbyło się w HDK. Sala licząca 400 miejsc była cała wypełniona młodzieżą szkolną.