2017

Walne Zebranie

27 lutego 2017 roku podsumowałyśmy naszą działalność za 2016 rok i jednocześnie zamknęłyśmy 10 lat naszej obecności w środowisku hrubieszowskim. Teraz podejmujemy nowe zobowiązania na najbliższe miesiące i wkraczamy w nowe dziesięciolecie z dużym doświadczeniem i nowymi pomysłami. W ostatnim roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu, z funkcji skarbnika zrezygnowała koleżanka Danuta Czerw, zastąpiła ją koleżanka Maria Ciesielczuk. Nadal funkcję prezesa pełni koleżanka Stanisława Aranowska, zastępcą jest Barbara Bojarczuk a skarbnikiem Urszula Staszewska. Na Walnym Zebraniu koleżanka S. Aranowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdania finansowe za 2016 rok. Omówiony był też plan działalności na 2017 rok. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.