2017

„Badam się, bo kocham życie”

25 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem „Badam się, bo kocham życie”. Spotkanie zorganizowała Pani Marzena Muzyczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Hrubieszowie, zapraszając na nie swoje czytelniczki. Panie wysłuchały z uwagą prelekcji Pani mgr Teresy Futymy na temat profilaktyki nowotworów, głównie raka piersi. Zapoznały się ze sposobem samobadania piersi na modelach piersi oraz dowiedziały się o działalności naszego Stowarzyszenia.