2017

Integracyjne spotkanie kobiet z Gminy Hrubieszów

24 kwietnia 2017r. w sobotę w Gminnym Gimnazjum w Kozodawach bawiły się przedstawicielki organizacji pozarządowych, pracownice jednostek organizacyjnych, radne i sołtyski. Było to Gminne Święto Kobiet zorganizowane przez Wójta i Radę Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury. Program obejmował występy zespołów z różnych sołectw. Koncertowali też artyści z Ukrainy. Humorystyczne scenki, konkursy i zabawy skierowane do kobiet wypełniły długi i ciekawy program. Frekwencja dopisała, z naszego Stowarzyszenia była Prezes Stanisława Aranowska i członkinie Wiesława Giergiel i Marianna Warzybok.