2006

Kurs w Krasnobrodzie

W dniach od 24 VII do 01 VIII 2006 r. w Krasnobrodzie, odbył się kurs amazonek na ochotniczki gotowe nieść nadzieję, wsparcie psychiczne i pomoc kobietom przeżywającym spotkanie z rakiem piersi. Wzięły w nim udział dwie amazonki z naszego stowarzyszenia Barbara Tomczuk i Anna Korczyńska. Ochotniczki są to kobiety po leczeniu raka piersi w pełni zrehabilitowane, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji kobietom dotkniętym rakiem piersi. Cykl wykładów z psychologii wygłosiła pani mgr Iwona Nawara.