2006

Kurs rehabilitacyjny w Zamościu

W dniach od 24.07 do 01.08.2006 r. w Zamościu odbył się kurs rehabilitacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Amazonek z Zamościa. Adresatkami kursu były nowo wstępujące członkinie poszczególnych klubów. Naszymi reprezentantkami były następujące amazonki: Elżbieta Lenard, Aniela Krasucha, Aniela Kuropatwa, Urszula Staszewska. Szkolenie przeprowadził rehabilitant Piotr, który uczył panie jak przeprowadzić prawidłowy masaż kończyn. Szkolenie obejmowało również […]

2006

Kurs w Krasnobrodzie

W dniach od 24 VII do 01 VIII 2006 r. w Krasnobrodzie, odbył się kurs amazonek na ochotniczki gotowe nieść nadzieję, wsparcie psychiczne i pomoc kobietom przeżywającym spotkanie z rakiem piersi. Wzięły w nim udział dwie amazonki z naszego stowarzyszenia Barbara Tomczuk i Anna Korczyńska. Ochotniczki są to kobiety po leczeniu raka piersi w pełni […]