2006

Szkolenie Liderek w Wągrowcu

W dniach 28 III – 1 IV odbyło się ogólnopolskie szkolenie liderek w Wągrowcu. Z ramienia naszego Klubu udział wzięła kol. Elżbieta Lenard.