2009

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 26 stycznia 2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym został wybrany nowy zarząd. Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Hrubieszowie przedstawia się następująco:
Prezes – Stanisława Aranowska
Wiceprezes – Barbara Bojarczuk
Sekretarz – Urszula Staszewska
Skarbnik – Grażyna Dziechciowska
Członkowie – Teresa Byś, Danuta Czerw
Rzecznik – Wiesława Giergiel
Na zebraniu pożegnała się z nami dotychczasowa Prezes Barbara Tomczuk, która z przyczyn rodzinnych wyjeżdża z Hrubieszowa. Nowa Prezes Stanisława Aranowska podziękowała jej za założenie stowarzyszenia, kilkuletnią pracę, mądre rady i wspieranie w trudnych chwilach. Życzyła jej dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego najlepszego w nowym miejscu zamieszkania.