2021

XXIV Pielgrzymka do Częstochowy

2 października, w sobotę na Jasnej Górze odbyła się 24 Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy kobiet. Uroczystą Mszę św. celebrował biskup Antoni Długosz. Kobiety jak co roku przyniosły ze sobą słoneczniki, które są symbolem słońca i darem życia. Amazonki modliły się w intencji wszystkich zmagających się z chorobami nowotworowymi. Uwrażliwiały, że najlepszym sposobem na walkę z rakiem jest profilaktyka. „Zdrowa kobieta to bezpieczna, stabilna rodzina”- taki apel był skierowany do wszystkich kobiet.

Amazonki Hrubieszowskie przyjechały w dwudziestoosobowej  grupie. Każda przywiozła swoją własną intencję, ale wszystkie dziękowały za okazane łaski i prosiły o następne.