2021

„Październik miesiącem walki z rakiem” Edukacja młodzieży

Po rocznej przerwie powróciłyśmy do kontynuowania warsztatów edukacyjnych w Liceum im. S. Staszica w Hrubieszowie. Na temat profilaktyki nowotworowej 5 października wykład wygłosiła Pani dr Małgorzata Chilimoniuk, onkolog z Zamościa. Prezes Stowarzyszenia Stanisława Aranowska  omówiła krótko działalność naszego klubu, a członkinie rozdały ulotki i pokazywały na fantomach jak można przeprowadzać samobadanie piersi. Uczniowie (obecni byli też chłopcy) z ciekawością słuchali wykładu i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.