2012

Walne Zebranie w Federacji – Poznań 2012

W dniach 23-24 marca 2012 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Amazonek. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2011. Następnie odbyły się dwie prezentacje na temat: „Nowoczesny marketing organizacji pozarządowych” oraz „Zrozumieć sponsorów”. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyły przedstawicielki wszystkich klubów. Z naszego stowarzyszenia była prezes Stanisława Aranowska. Miejscem spotkania był Hotel-Camping Malta Poznań. Obradom towarzyszyły integracyjne spotkania: pokaz bielizny i spacery nad Jeziorem Maltańskim.