2012

Szkolenie organizacji pozarządowych

Od 31 marca cztery członkinie naszego stowarzyszenia rozpoczęły szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów w Hrubieszowie. Szkolenie trwało 100 godzin i obejmowało zagadnienia z zakresu prawa, rachunkowości, marketingu i ekonomii społecznej. Wiedza przekazana przez specjalistów przyda nam się w prowadzeniu naszej działalności.