2014

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Tegoroczne Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Przedstawione przez Zarząd sprawozdania: merytoryczne i finansowe za 2013 rok zostały jednogłośnie przyjęte. Omówiłyśmy wspólnie ważne dla nas sprawy organizacyjne i planowane zadania na 2014 rok. Dyskutowałyśmy o nowych formach działania i dalszym rozwoju Stowarzyszenia.