2015

VII Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie nad Wisłą

Dwie koleżanki z naszego klubu wraz z Panią Martą Majewską zastępcą burmistrza uczestniczyły 1 lipca w VII Forum Kobiet Aktywnych w miejscowości Józefów nad Wisłą. Forum to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Świadomość i równowaga, czyli jak żyć w zgodzie z naturą”. W bardzo bogatym programie znalazły się występy artystyczne, panele dyskusyjne, warsztaty tematyczne, prezentacja dorobku kobiet aktywnych i wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących. Nasz udział był wprawdzie bierny, ale może zaowocować w następnym roku aktywną, ciekawą inicjatywą.