2016

Jubileusz 10 lecia działalności

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się 9 czerwca od Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie. Mszy przewodniczył Ojciec Wiktoryn Krysa, który skierował do nas – Amazonek ciepłe słowa, życząc nam zdrowia i wytrwałości w naszej pracy. Zapraszał do częstego odwiedzania Sanktuarium i zwracania się o pomoc do Matki Boskiej Sokalskiej.

10 czerwca odbyła się oficjalna część obchodów, rozpoczęta odśpiewaniem hymnu Amazonek. Otwarcia i powitania gości dokonała prezes Stanisława Aranowska. Specjalnymi gośćmi były Panie – Łucja Werblińska, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu oraz Lidia Sufinowicz, sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Amazonek. Rangę obchodów podkreśliło uczestnictwo władz miasta Hrubieszowa w osobie Tomasza Zająca- burmistrza i zastępcy Marty Majewskiej. Byli obecni przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele ze starostą Józefem Kuropatwą. W uroczystościach uczestniczył Andrzej Bogatko, dyrektor PCPRu, Teresa Futyma Naczelna Pielęgniarek z ZOZu w Hrubieszowie, Ojciec Wiktoryn Krysa, ksiądz Jan Kot z małżonką z parafii prawosławnej, Maria Piwko, rehabilitantka, Anna Zeczkiewicz, psycholog, Michalina Lipska, nasza księgowa. Wśród zaproszonych gości były koleżanki z klubów z woj. lubelskiego, z Lublina, Zamościa, Tomaszowa, Chełma, Poniatowej i Łęcznej.

Część edukacyjną poprowadziła dr n.med. Bogumiła Ciseł, onkolog ze Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Ten punkt programu skłonił wszystkich do refleksji nad walką z chorobą nowotworową i potrzebą profilaktyki.

W dalszej części prezes Stanisława Aranowska przedstawiła historię działalności Stowarzyszenia przeplataną pokazem slajdów z najważniejszymi wydarzeniami z naszej działalności.

Zasłużone członkinie, firmy oraz osoby, które wspierają działalność Stowarzyszenia zostały odznaczone „Srebrnymi i Bursztynowymi Łukami”, dyplomami i podziękowaniami. Kapituła Honorowej Odznaki Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, przyznała Barbarze Bojarczuk, wiceprezes Stowarzyszenia „Rubinowy Łuk Amazonki” za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności oraz za aktywną pracę w Zarządzie Stowarzyszenia. Odznakę wręczyła Łucja Werblińska, wiceprezes Federacji.

Nie zabrakło też kwiatów, życzeń i prezentów dla jubilatek od zaproszonych gości i koleżanek z innych klubów Unii Lubelskiej.

W przerwie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze sprzętem ortopedyczno- medycznym, który był wyeksponowany na stoiskach przez przedstawicielki firmy Pofam- Poznań oraz Medicus Lublin. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna obrazująca cały dorobek Stowarzyszenia. Konferencję jubileuszową uświetnił występ zespołu „ Młyn” z Hrubieszowskiego Domu Kultury. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem i tortem jubileuszowym.

Jesteśmy dumne, że Stowarzyszenie ma już 10 lat, a nasze działania są widoczne, ważne i potrzebne.

Konferencję poprowadziła Jolanta Głowacz z Hrubieszowskiego Domu Kultury.