2016

150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich

9 kwietnia 2016 r uczestniczyłyśmy w Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Z tej okazji odbyło się spotkanie członkiń wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Hrubieszów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, które współpracują z gminą i jej mieszkańcami. Wszystkie koła przygotowały prezentacje ze swojej działalności oraz wspaniałe regionalne potrawy. Podczas jubileuszu uhonorowano koła i członkinie KGW dyplomami, życzeniami i upominkami. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach.