2015

Amazonki w szkole

19 listopada 2015 r zorganizowałyśmy dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół nr 2 im. S.Staszica w Hrubieszowie spotkanie na temat profilaktyki nowotworowej. Obecni byli uczniowie wszystkich klas maturalnych. Pani mgr Teresa Futyma z ZOZ w Hrubieszowie przedstawiła film o badaniu piersi, o chorobach i metodach leczenia. Ponieważ granica wiekowa pacjentek w ostatnim czasie bardzo się obniża, amazonki starają się dotrzeć z profilaktyką do młodych kobiet i zachęcić do wyrobienia nawyku samobadania piersi. Na specjalnym modelu dziewczęta rozpoznawały zmiany w piersiach. Młodzież uważnie słuchała i zadawała pytania. W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki i broszury informacyjne, które uczniowie chętnie zabierali dla siebie i najbliższych.