2011

20-lecie Lubelskich Amazonek

5 listopada 2011 r. uczestniczyłyśmy w jubileuszu naszych lubelskich koleżanek. Świętowały 20-lecie działalności. Uroczystość odbyła się w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Długoletnia, ofiarna praca amazonek lubelskich jest wysoko ceniona w środowisku lubelskim. Jubileusz objęty był honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina. Na spotkanie przyjechały koleżanki z różnych klubów lubelszczyzny. Naszym koleżankom z Lublina życzymy dużo zdrowia i siły w dalszej pracy, radości z tego co robią i kolejnych jubileuszy.