2010

Zakończenie Projektu „STAJEMY SIĘ LEPSI”

29 grudnia wzięłyśmy udział w podsumowaniu Projektu pod nazwą „Stajemy się lepsi” realizowanego w 2010 roku w ramach programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Byłyśmy aktywnymi uczestniczkami tego projektu. W ramach tego przedsięwzięcia uczestniczyłyśmy w warsztatach integracyjnych w Krasnobrodzie, dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem, w kursach (kucharstwo i wizaż) oraz dodatkowych zabiegach rehabilitacyjnych. Na uroczystości podsumowania w Starostwie Powiatowym spotkali się wszyscy uczestnicy, przedstawiciele starostwa, PCPRu i koordynatorzy projektu. Spotkanie uświetnił występ grup tanecznych dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hrubieszowie. Mamy nadzieję, że w roku 2011 także skorzystamy z takiego wsparcia jak w tym roku i okazanej nam życzliwości ze strony PCPR.