2016

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasna Górę

Nasza pielgrzymka do Częstochowy rozpoczęła się już w czwartek. Odwiedziłyśmy Centrum św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz miejsca związane z kultem św. Faustyny Kowalskiej. Dalsza droga zaprowadziła nas do Krakowa „miasta królów polskich”, a w sobotę 1 października spotkałyśmy się z Amazonkami z całej Polski na Jasnej Górze. Modliło się na niej około 10 tysięcy osób z Polski, a także Niemiec, Czech i Słowacji. Honorowym gościem była małżonka prezydenta RP Agata Duda, która przywitała zgromadzonych na jasnogórskich błoniach. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Miłosierdzie ocala”. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Antoni Długosz. Biskup podkreślił, że „człowiek, który cierpi i nie zrywa relacji z Bogiem jest żywym świętym”. Na zakończenie zadedykował nam krótki koncert, zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewania. Częstochowa jest miejscem, gdzie co roku możemy się tak licznie spotkać, wspólnie dziękować za zdrowie i wracać do domu umocnione wiarą i nadzieją.