2016

Wieczór wigilijny 15 grudnia 2016

To jeden z najpiękniejszych wieczorów w roku. Spotykamy się wokół stołu wigilijnego jak jedna wielka rodzina. Łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia, spożywamy wieczerzę wigilijną, śpiewamy kolędy. W tym roku przyjęli nasze zaproszenie władze miasta Pani Marta Majewska zastępca burmistrza, Pani Anna Świstowska przewodnicząca rady miasta, był z nami Pan Leszek Czerwonka wicestarosta, Pan Andrzej Bogatko dyrektor PCPRu, proboszcz parafii św. S. Kostki i wiele innych osób, które wspierają naszą działalność. Wspólną modlitwę poprowadził Ojciec Wiktoryn Krysa, kierując do wszystkich serdeczne słowa. A my życzymy wszystkim aby święta minęły wśród bliskich, z kolędą na ustach i miłością w sercu, a Nowy Rok niech okaże się jeszcze lepszy od poprzedniego!