2008

Warsztaty integracyjno – terapeutyczne

W dniach 10-19 sierpnia 2008 r w Majdanie Sopockim na Roztoczu na zaproszenie Zamojskich Amazonek osiem  Amazonek z  Hrubieszowa uczestniczyło  w warsztatach terapeutycznych. Dwa razy dziennie  odbywały się ćwiczeniach  poprawiające sprawność i ogólne samopoczucie. Masaże  wykonywało dwóch  terapeutów. Zadbano również o stały kontakt z psychologiem. Na zakończenie turnusu odbyła się Spartakiada. Pobyt w Majdanie Sopockim był niezapomnianym przeżyciem.