2011

Walne zebranie

Podsumowałyśmy naszą działalność za 2010 rok. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczym 14 lutego koleżanka Stasia Aranowska – prezes stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności za ubiegły rok oraz propozycje planu na 2011 rok. Rok miniony uważamy za udany. Pracowałyśmy aktywnie, podejmowałyśmy nowe zadania, nawiązałyśmy nowe kontakty, walczyłyśmy o swoje prawa. Głównym tematem dyskusji był przypadający w tym roku pierwszy nasz jubileusz- 5-lecie powstania naszego stowarzyszenia.