2019

Walne zebranie w Stowarzyszeniu

4 marca odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym podsumowana została całoroczna działalność 2018 roku. Prezes Stanisława Aranowska podziękowała wszystkim członkiniom za pracę, zaangażowanie, za wzajemną pomoc i poświęcony czas. Przedstawione sprawozdania – merytoryczne i finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie. Nastąpiła zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia. Z funkcji sekretarza zrezygnowała koleżanka Urszula Staszewska a nową sekretarz została wybrana Marzena Ciotuska. Obecny skład Zarządu: prezes – Stanisława Aranowska, wiceprezes – Marianna Warzybok, sekretarz – Marzena Ciotuska, skarbnik – Maria Ciesielczuk.