2020

Walne Zebranie w Stowarzyszeniu

2 marca 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym podsumowana została całoroczna działalność w roku 2019. Prezes Stanisława Aranowska podziękowała wszystkim członkiniom za pracę, zaangażowanie, za wzajemną pomoc i poświęcony czas. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdania – merytoryczne i finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały zatwierdzone jednogłośnie. Koleżanka Marianna Warzybok zgłosiła rezygnację z funkcji wiceprezesa, a koleżanka Anna Kuropatwa z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Po zgłoszeniu nowych kandydatek i głosowaniu funkcję wiceprezesa obejmie koleżanka Ewa Gołąb a do Komisji Rewizyjnej wybrana została koleżanka Anna Sobiłło. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.