2011

Walne zebranie w Federacji

25 marca prezes naszego stowarzyszenia uczestniczyła w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu. Na zebranie przyjeżdżają przedstawicielki wszystkich klubów w Polsce. Omawiana jest działalność federacji i dalsze jej plany. Federacja zajmuje się reprezentowaniem wszystkich kobiet dotkniętych rakiem piersi, współdziała z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami zawodowymi i naukowymi działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych.