2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

27 lutego spotkałyśmy się na Walnym Zebraniu. Miało ono charakter sprawozdawczo- wyborczy. Wysłuchałyśmy sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz komisji rewizyjnej z działalności w 2011 roku. Ustępujący Zarząd przedstawił ramowy plan działalności na 2012 rok. Prezes podziękowała członkom Zarządu za współpracę w minionej kadencji a wszystkim koleżankom za aktywną pomoc i zaangażowanie w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. W kolejnej części zebrania zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustępujący Zarząd w wyniku głosowania objął ponownie te same stanowiska.