2016

Walne Zebranie

29 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Prezes Stanisława Aranowska przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2015 oraz omówiła plan na 2016 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z kontroli a nasza księgowa Michalina Lipska przedstawiła sprawozdania finansowe. Dyskutowałyśmy o zaplanowanych zadaniach statutowych i o zbliżającym się jubileuszu – 10 lecia działalności naszego Stowarzyszenia.