2015

Walne Zebranie

23 lutego odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Członkinie wysłuchały sprawozdań z działalności za 2014 rok przedstawionych przez naszą prezes, księgową i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu sprawozdań udzielone zostało Zarządowi absolutorium. W drugiej części zebrania zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej objęli te same funkcje. Kolejną kadencję reprezentuje nas Zarząd w składzie:

Stanisława Aranowska – prezes,

Barbara Bojarczuk – zastępca prezesa,

Urszula Staszewska – sekretarz,

Danuta Czerw – skarbnik.

Skład Komisji Rewizyjnej: Janina Górska – przewodnicząca,

Elżbieta Lenard i Anna Korkosz – członkowie.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i energii oraz ciekawych pomysłów w nowej kadencji.