2013

Walne Zebranie

25 lutego odbyło się jak co roku Walne Zebranie poświęcone ocenie działalności Stowarzyszenia. Prezes Stanisława Aranowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2012. Nasza księgowa, koleżanka Marianna Gałan poinformowała o sytuacji finansowej a Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu. Ubiegły rok był dla nas bardzo pracowity a 2013 też będzie obfitować w wiele atrakcji i ciekawych pomysłów. Walne Zebranie odbyło się przy kawie i ciastkach.