2011

Szkolenie ochotniczek w Poznaniu

W dniach 26-28 maja w ramach patronatu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” odbyły się w Poznaniu warsztaty szkoleniowe II –stopnia dla Amazonek – Ochotniczek. Pod fachowym okiem psycholog- Pani Małgorzaty Adamskiej oraz rehabilitantki – Pani Joanny Standar nasze koleżanki – Barbara Bojarczuk i Anna Kuropatwa poszerzyły swoją wiedzę z dziedziny wolontariatu oraz zdobyły nowe umiejętności z zakresu rehabilitacji. W szkoleniu uczestniczyły amazonki z całej Polski, co pozwoli na rozwijanie dalszych kontaktów i współpracy między stowarzyszeniami.