2009

Stajemy się lepsi

Jako beneficjentki projektu „Stajemy się lepsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, wzięłyśmy udział w trzydniowych warsztatach, które odbyły się w dniach 29-31 maja w Krasnobrodzie. Tematem przewodnim warsztatów był trening kompetencji i umiejętności społecznych. Cele projektu to: wzrost świadomości i samooceny, wzrost otwartości w relacjach z innymi, uwrażliwienie na potrzeby innych i własne, wzrost kompetencji komunikacyjnych, pobudzenie do pozytywnego myślenia, budowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Zajęcia w Krasnobrodzie były pierwszym z cyklu szkoleń w ramach projektu. Udział w projekcie wzięło 13 członkiń Stowarzyszenia. Do udziału w projekcie zostałyśmy zaproszone przez hrubieszowski oddział PFRONu.