2013

Sposób żywienia sposobem na zachowanie zdrowia

16 kwietnia zorganizowałyśmy dla mieszkańców miasta spotkanie na temat zdrowego żywienia. Kobiety z naszego stowarzyszenia są przekonane, że sposób żywienia decyduje w znacznym stopniu o prawidłowym rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym każdego człowieka. Wiele też popełnianych błędów żywieniowych generuje rozwój chorób cywilizacyjnych. Wiele cennej wiedzy i wskazówek praktycznych przekazała nam w swoim ciekawym wykładzie Ewelina Stachel – specjalista dietetyk kliniczny z Poradni Dietetycznej w Chełmie. Poznałyśmy piramidę zdrowego żywienia i zasady prawidłowego odżywiania się w różnych chorobach, także nowotworowych. Na spotkanie przyszły kobiety w różnym wieku zainteresowane swoim zdrowiem i otwarte na zmianę nawyków żywieniowych.