2007

Spartakiada

W dniu 15 VIII 2007 r. w Majdanie Sopockim odbyła się Spartakiada „Amazonek” zorganizowana przez koleżanki z Klubu Zamojskiego. Udział w tej imprezie wzięły nasze nowe koleżanki oraz ich mężowie. „Amazonki” z Hrubieszowa reprezentowały: Anna Klimak, Anna Korczyńska, Anna Kuropatwa, Barbara Jasina, Urszula Staszewska, Marianna Warzybok, Elżbieta Lenard, Barbara Bojarczuk, Grażyna Gołębiewska, Barbara Tomczuk. Wyznacznikiem udanej zabawy były uśmiechnięte buzie uczestników. Pieczę nad bezpieczeństwem poszczególnych konkurencji sprawował mgr rehabilitacji Piotr Zierebiec z Zamościa, zaś ogół imprezy nadzorowały koleżanki z Zamościa Jolanta Sprawka i Dorota Nowosad. Na zakończenie Spartakiady każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnym obiedzie, po którym czekała słodka niespodzianka – tort ufundowany przez kierownika ośrodka wypoczynkowego, pana Janusza Nowosad.