2012

Profilaktyczne czwartki

Bierzemy udział w podjętej przez Urząd Miasta inicjatywie pod nazwą „Profilaktyczne czwartki”. W parku Solidarności w każdy czwartek (lipiec-sierpień) wraz z pracownikiem urzędu obsługujemy stoisko z ulotkami, które rozdajemy mieszkańcom miasta. Zachęcamy do badań profilaktycznych, mówimy o możliwości wykonania mammografii, cytologii i kolonoskopii. Zainteresowane kobiety informujemy o istnieniu i działalności naszego klubu. Akcje podejmowane w ramach konkursu „Zdrowa Gmina” powinny przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet zgłaszających się na badania.