2010

Pożegnanie Otylii Samolej

Pożegnałyśmy Otylię Samolej, Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek, członkinię konwentu seniorek Polskich Klubów po Mastektomii. Zmarła 13 kwietnia 2010 r. W marcu otrzymała medal prezydenta Lublina za swoją działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Była osobą wrażliwą, dla której największą wartością był drugi człowiek. Wspierała kobiety na oddziałach chirurgii onkologicznej lubelskich szpitali. Walczyła o prawa dla chorych kobiet, o dostępność do rehabilitacji, do pomocy psychologicznej, do leczenia uzdrowiskowego. Budziła w chorych mocną, zakorzenioną w Bogu nadzieję. W pogrzebie, który odbył się 15 kwietnia 2010 r. w Lublinie wzięły udział nasze koleżanki: S.Aranowska i B. Bojarczuk.