2009

Piknik

9 maja na posesji Prezes Stowarzyszenia Stanisławy Aranowskiej odbyło się spotkanie plenerowe amazonek. W spotkaniu wzięło udział 26 amazonek wraz z rodzinami. Swoją obecnością zaszczyciła nas była Prezes Barbara Tomczuk. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a jego głównym celem była integracja rodzin naszych członkiń.