2017

Październik miesiącem profilaktyki raka piersi

Jak co roku w październiku przeprowadzamy zajęcia edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej.

17 października 2017r. byłyśmy na spotkaniu w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki” w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, gdzie szkolenie poprowadziła mgr Teresa Futyma z SP ZOZ w Hrubieszowie a członkinie Stowarzyszenia na modelach uczyły umiejętności samobadania piersi, rozdały ulotki edukacyjne dotyczące profilaktyki i zachęcały młodzież do szczególnego dbania o piersi. Z młodzieżą spotkały się : Stanisława Aranowska-prezes Stowarzyszenia, członkinie – Wiesława Giergiel, Anna Kuropatwa, Marzena Ciotuska i Ewa Gołąb. 25 października 2017r. odbyło się następne spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Hrubieszowie. Tutaj problem profilaktyki raka piersi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dietę przeciwnowotworową omówiła dr n. med.. Małgorzata Chlimoniuk – specjalista onkolog i radioterapeuta z Białostockiego Centrum Onkologii. W spotkaniu wzięła udział specjalistka PR z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED z Zamościa. Obie Panie przyjechały do Hrubieszowa na zaproszenie Amazonek. W części praktycznej uczennice uczyły się na modelach samobadania piersi. Prezes Stowarzyszenia Stanisława Aranowska przekazała młodzieży wiele cennych praktycznych informacji o chorobie i o naszym Stowarzyszeniu.