2017

Mityng zdrowotny. „Jest jak jest. Sprawna ja”

Stanisława Aranowska, Anna Kuropatwa, Marianna Warzybok i Barbara Bojarczuk to uczestniczki Mityngu zdrowotnego, który odbył się w Warszawie w dniach 25-27 września 2017 r.

Było to szczególne wydarzenie zorganizowane przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, którego realizacja nakłoniła kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi do aktywności i zmagań sportowych.

Uczestniczki mityngu obejrzały monodram „Jest jak jest” w wykonaniu Agnieszki Różańskiej–Kadiafiasz, aktorki Teatru Nowego w Poznaniu, obrazujący codzienność tysięcy Polek zmagających się z nowotworem piersi. Drugim elementem tego wydarzenia był mityng Nordic Walking. My aktywnie uczestniczyłyśmy w tych zmaganiach, gdyż wiemy, że przekłada się to na polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także integruje naszą amazońską społeczność. Program „Jest jak jest. Sprawna ja” jest też sposobem edukacji społecznej i wskazaniem że aktywny, zdrowy tryb życia zapobiega chorobom cywilizacyjnym.