2012

Jubileusze, Jubileusze…

21 września 2012 r. nasze koleżanki z Zamościa obchodziły Jubileusz 15-lecia swojego Stowarzyszenia. Uczestniczyłyśmy w tej pięknej, wzruszającej uroczystości, która jest okazją do wspomnień, podziękowań i życzeń. I my życzymy naszym przyjaciółkom z Zamościa dużo zdrowia, spełnienia marzeń, siły i nadziei, że na następnym Jubileuszu spotkamy się wszystkie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sali Consulatusu zamojskiego ratusza. Spotkanie uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im.K. Szymanowskiego. W tym samym czasie prezes naszego Stowarzyszenia Stanisława Aranowska uczestniczyła w obchodach Jubileuszu najstarszego polskiego stowarzyszenia. Pod hasłem „25 lat w walce o kobiety” przebiegał Jubileusz Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa Centrum. To ten klub dał początek potężnemu obecnie Ruchowi Kobiet po Mastektomii w Polsce. Obchody miały miejsce w Dworku Norwidowskim pod Warszawą. Uroczystościom towarzyszyły różne występy, pokazy, promocja albumu o historii Stowarzyszenia oraz promocja książki „Mam go!..” Anny Mazurkiewicz. Przyjechały delegacje z klubów z całej Polski, oraz zaproszeni goście. Obchody objęła honorowym patronatem Anna Komorowska i Hanna Gronkiewicz Waltz.. Życzymy jubilatkom, aby ich plany na najbliższe lata spełniły się, a „oczy całej Polski zwróciły się na kobiety, ich piękno i zdrowie”.