2014

Szkolenie Amazonek w Horyńcu Zdroju

6 października 2014 r. Unia Podkarpacka zorganizowała w Horyńcu Zdroju jednodniowe spotkanie szkoleniowe dla amazonek z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Ciekawy wykład przybliżający wiele zagadnień związanych z naszą chorobą wygłosił lekarz onkolog dr Artur Drobniak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Omówił czynniki, które decydują o sposobie leczenia, wyjaśnił jak oznaczane są nasze wyniki i co one oznaczają, które badania wykonywać obowiązkowo po chorobie, jakich suplementów unikać a które stosować. Podał jakie nowe, skuteczniejsze leki i terapie stosowane są w innych krajach Europy, a w Polsce trwają starania o włączenie ich do programu lekowego i do refundacji. W szkoleniu wzięła udział prezes Stanisława Aranowska, członkinie – Wiesława Giergiel i Marianna Warzybok. Koleżanka Marianna została jeszcze na tygodniowych warsztatach dla amazonek, które spełniają warunki do podjęcia pracy zawodowej ale nie są przygotowane do wymagań dzisiejszego rynku pracy.