Ośrodki onkologiczne w Polsce

świętokrzyskie

1. LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

Ul. Kościuszki 11

25-310 KIELCE

(041) 344-57-03
(041) 344-49-17

2. GABINET PRYWATNY DR GRUDZIŃSKI

Ul. Kościuszki 11
25-310 KIELCE

(041) 361-74-30

3. Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Ul Artwańskiego 3
25-734 KIELCE

(041) 345-13-97