Ośrodki onkologiczne w Polsce

podlaskie

1. BIAŁOSTOCKI OŚRODEK ONKOLOGICZNYCH

Ul. Ogrodowa 12

15-027 BIAŁSTOK

(085) 743-59-13
(085) 732-01-16

2. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

Ul. Szpitalna 60
16-400 SUWAŁKI

(087) 567-25-46

3. SZPITAL WOJEWÓDZKI

Ul. Pilsudskiego 11
18-404 ŁOMŻA

(086) 473-39-00
IZBA PRZYJĘĆ (086) 473-32-95

4. ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Makowa 28
18-400 ŁOMŻA

(086) 216-65-55

5. Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. M. Skłodowskiej-Curie

Ul. Warszawska 15
15-062 BIAŁYSTOK

(085) 732-32-68