2022

Jubileusz XV lecia działalności

29 czerwca 2022 roku świętowałyśmy uroczyście XV lecie naszej działalności. Obchody poprzedziła Msza św. 28 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych  miasta i powiatu, koleżanki z zaprzyjaźnionych klubów z Zamościa, Lublina, Chełma i Łęcznej  oraz przyjaciele.

Wszystkich uczestników powitała Prezes Stowarzyszenia Stanisława Aranowska. Część edukacyjno-konferencyjną otworzył wykład z prezentacją dr n.med. Małgorzaty Chilimoniuk onkolog z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu na temat nowoczesnych metod leczenia nowotworów. Następnie członkini Stowarzyszenia przybliżyła obecnym historię „Łuku  Amazonki” i jego symboliczne znaczenie dla ruchu amazońskiego. W dalszej kolejności zasłużone członkinie oraz osoby, które wspierają działalność Stowarzyszenia zostały odznaczone „srebrnymi i bursztynowymi łukami” a jedna członkini otrzymała najwyższe odznaczenie: „Rubinowy łuk Amazonki”. Zaproszeni goście składali gratulacje z życzeniami dalszej owocnej pracy. W przerwie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze sprzętem ortopedyczno-medycznym, który był wyeksponowany na stoisku przez przedstawicielki firmy Medicus Lublin. Spotkanie zakończyło się wspólnym uroczystym  obiadem i wspaniałym jubileuszowym tortem. Cała uroczystość odbyła się w restauracji „Gniecki” w Hrubieszowie.