Wigilia Hrubieszowskich Amazonek

17.12.2012r.

Wigilia Zamojskich Amazonek

11.12.2012r.

Spotkanie z lekarzem genetykiem w Zamościu

29.11.2012r.

Spotkanie z młodzieżą w Liceum Ogólnokształącym im. Stanisława Staszica

22.10.2012r.

Pielgrzymka do Częstochowy

05-06.10.2012r.

Wycieczka do Zwierzyńca

22.09.2012r.

15 lecie Zamojskich Amazonek

21.09.2012r.

25 lecie Warszawskich Amazonek

21.09.2012r.

Turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu

Sierpień 2012r.

Spotkanie integracyjne u prezes stowarzyszenia

23.07.2012r.

Spotkanie integracyjno-edukacyjne w Czumowie Amazonek i Kół Gospodyń Wiejskich

21.07.2012r.

Integracja z innymi stowarzyszeniami w Zakopanem

25-29.06.2012r.

Wycieczka do Sandomierza

16.06.2012r.

Rola Organizacji Pozarządowej w procesie kształtowania polityki zdrowotnej

15.06.2012r.

Wycieczka do Białowieży

01-02.06.2012r.

Rola właściwego doboru bielizny i protezy piersi w profilaktyce obrzęku limfatycznego i wad postawy

25.05.2012r.

Pokaz bielizny Pofam

23.04.2012r.

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

31.03.2012r.

Walne zebranie w federacji Amazonek w Poznaniu

23-24.03.2012r.

Kobiety zmieniają świat

06.03.2012r.

Spotkanie na Osiedlu Jagiellońskim

28.02.2012r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

27.02.2012r.

Spotkanie z AMOENĄ

20.02.2012r.